Thông Báo

Trình Diễn Cộng Đồng

Past Performance Highlights

VNA-TV Kỷ Niệm 12 Năm Thành Lập
@Golden Sea Restaurant

Friday, November 11, 2022

Ngàn Khơi 30 Năm Kỷ Niệm
(Ngàn Khơi's 30th Anniversary Concert)

November 24, 2019

Chuyện Những Dòng Sông
(The Stories of the Rivers)
w/ Ngàn Khơi Chorus

September 28, 2018

Đàn Chim Tha Hương
@Saigon Performing Arts Center

November 19, 2017

Dong Giong Tien Rong
@Viện Việt Học

October 14, 2017

Xuân Bính-Thân 2016
@Viện Việt Học

January 30, 2016

Hội Tết Sinh Viên '16
Youth Night Program
@OC Fair

February 13, 2016

Hát Cho Tương Lai Việt Nam
@Viện Việt Học

Sunday, December 10, 2011