Thông Báo

Trình Diễn Cộng Đồng

Past Performance Highlights

2024

Chiều Nhạc Tưởng Niệm Tháng Tư Đen @ Báo Người Việt Community Room

Sunday, April 28th, 2023 @ 3pm

2023

2022

VNA-TV Kỷ Niệm 12 Năm Thành Lập
@Golden Sea Restaurant

Friday, November 11, 2022

2021

2019

Ngàn Khơi 30 Năm Kỷ Niệm
(Ngàn Khơi's 30th Anniversary Concert)

November 24, 2019

2018

Chuyện Những Dòng Sông
(The Stories of the Rivers)
w/ Ngàn Khơi Chorus

September 28, 2018

Du Ca Nam Cali '2018
@Bao Nguoi Viet

April 2018

2017

Đàn Chim Tha Hương
@Saigon Performing Arts Center

November 19, 2017

Dong Giong Tien Rong
@Viện Việt Học

October 14, 2017

2016

Hội Tết Sinh Viên '16
Youth Night Program
@OC Fair

February 13, 2016

Xuân Bính-Thân 2016
@Viện Việt Học

January 30, 2016

2014

2012

2011

Hát Cho Tương Lai Việt Nam
@Viện Việt Học

Sunday, December 10, 2011