Ca Nhạc Trình Diễn

YouTubeFacebookInstagram

Highlights

Vó Câu Muôn Dặm

Nhạc: Văn Phụng
Lời: Văn Khôi
Hoà âm: Đỗ Hoàng Tú
Phối khí: Quốc Toản

Ô! Mê Ly

Nhạc: Văn Phụng
Lời: Văn Khôi
Hoà âm & phối khí: Đỗ Hoàng Tú

Trưng Nữ Vương

Nhạc và lời: Thẩm-Oánh
Hoà âm: Đỗ Hoàng Tú
Phối khí: Sỹ Đan

Xuân Họp Mặt

Nhạc: Văn Phụng
Hoà âm: Hồ Ðăng Tín
Phối khí: Quốc Toản

Sàigòn Đêm Đô Thị

Liên Khúc
Nhạc: Y Vân
Hoà âm: Hồ Ðăng Tín
Phối khí: Quốc Toản

Tôi Yêu Quê Tôi

Nhạc: Trịnh Hưng & Hồ Đình Phương
Hoà âm: Hồ Ðăng Tín
Phối khí: Quốc Toản

Ngựa Phi Đường Xa

Nhạc: Lê Yên, Phạm Đình Chương
Hoà âm: Đỗ Hoàng Tú
Phối khí: Quốc Toản

Sanctuary

Words & Music by John Thompson & Randy Scruggs
Arranged by Lloyd Larson

2021 Laguna Niguel Presbyterian Church

Lời Mẹ Ru

Nhạc: Trịnh Công Sơn
Hoà âm: Hồ Đăng Tín

2016 Santiago Canyon College Television Showcase @ SBTN Studios

Bức Họa Đồng Quê

Nhạc: Văn Phụng
Hoà âm: Hồ Đăng Tín

2015 Santiago Canyon College Television Showcase @ SBTN Studios

Trên Ðôi Xuân

Nhạc: Phạm Duy
Hoà âm: Vũ Tôn Bình

2014 SCC Fall SX TV

Bài Hát Mùa Xuân
Song of Spring

Nhạc: unknown
Hoà âm: Vũ Tôn Bình

2010 at SBTN Studios

Trường Làng Tôi

Nhạc và lời: Phạm Trọng
Hoà âm: Trần Đại Phước

2009 at SBTN Studios

...and more!