Ca Nhạc Trình Diễn

YouTubeFacebook

Sanctuary

2021 Laguna Niguel Presbyterian Church

Lời Mẹ Ru

2016 Santiago Canyon College Television Showcase @ SBTN Studios
Guest Vocalist: chi Hang

Bức Họa Đồng Quê

2015 Santiago Canyon College Television Showcase @ SBTN Studios

Trên Ðôi Xuân

2014 SCC Fall SX TV

Bài Hát Mùa Xuân (Song of Spring)

2010 at SBTN Studios

Trường Làng Tôi

2009 at SBTN Studios